AİDAT TABLOLARI

DUYURU:

Sayın kat malikleri: Mayıs 2021 itibarı ile 25 TL olan site aidatı 30 TL olarak güncellenmiştir. Bu nedenle 2021 yılının Ocak ,Şubat ,Mart ve Nisan ayları
ayrı tablolar halinde (Yatan ve gecikme bedelleri hesaplanmış tablolar) bu sayfada görüntülecek , Mayıs ayı ve sonraki aylar ayrı iki tablo halinde bu sayfadan her ay güncellenmiş bir şekilde görüntülenecektir.

Mayıs ayı ve sonrası tablolar:
Gecikme borcu hesaplandıktan sonra (Klasik Tablo)
YATAN Aidat tablosu

Mayıs ayı Öncesi (Ocak , Şubat , Mart , Nisan) tablolar:
Gecikme borcu hesaplandıktan sonra (Klasik Tablo)
YATAN Aidat tablosu

Not: Aklınıza neden aynı tabloya devam edilmedi de mayıs ayı ve sonrası için ayrı tablo yapıldı diye soran mutlaka olacaktır. Bunun nedeni tablonun bir yıl boyunca sabit aidat tutarı için hesaplama yapabilmesidir. Yani aidatların Ocak ayında değişeceği varsayılarak hazırlanmıştır. Excel tablosunda arka planda çalışan formüllerin güncellenmesi içinden çıkılamayacak karışıklıklara neden olacağı için bu şekilde bir çözüm ürettik.

0 views